طرح برتر

طرح برتر

تلفیقی از رویا و خلاقیت توضیحات پروژه این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد که به سادگی قابل ویرایش است.نسخه اورجینال این محصول را می توانید از مگاتم قالب وردپرس خریداری نمائیداین نوشته نه یک متن ادبی است و نه یک شعر و نه در مورد مسئله ای خاص توضیحاتی را...
کتابخانه صفحات

کتابخانه صفحات

سایه متن ۱۵ خرداد, ۱۳۹۳ خلاقانه ۱۲ خرداد, ۱۳۹۳ فونت آیکون ۶ خرداد, ۱۳۹۳ Slim فونت ۱ خرداد, ۱۳۹۳ طرح برتر ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۳ موبیوس ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۳ طرح تصویر امنیتی ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۳ گروه طراحی آنچر ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۳ کتابخانه صفحات ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۳ کتاب سایه ها ۳۰...
کتاب سایه ها

کتاب سایه ها

این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد که به سادگی قابل ویرایش است.نسخه اورجینال این محصول را می توانید از مگاتم قالب وردپرس خریداری نمائیداین نوشته نه یک متن ادبی است و نه یک شعر و نه در مورد مسئله ای خاص توضیحاتی را ارائه می دهد.در بقیه ی قسمت های دیگر نیز...
استدیو پنجره

استدیو پنجره

این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد که به سادگی قابل ویرایش است.نسخه اورجینال این محصول را می توانید از مگاتم قالب وردپرس خریداری نمائیداین نوشته نه یک متن ادبی است و نه یک شعر و نه در مورد مسئله ای خاص توضیحاتی را ارائه می دهد.در بقیه ی قسمت های دیگر نیز...
حاشیه سازی لوگو

حاشیه سازی لوگو

این یک متن ساده جهت آزمایش محصولات مگاتم می باشد که به سادگی قابل ویرایش است.نسخه اورجینال این محصول را می توانید از مگاتم قالب وردپرس خریداری نمائیداین نوشته نه یک متن ادبی است و نه یک شعر و نه در مورد مسئله ای خاص توضیحاتی را ارائه می دهد.در بقیه ی قسمت های دیگر نیز...